ساعت ١٩:٠٩    چهارشنبه ١۵ مهر١٣٩۴ - ١۴٣۶/١٢/٢۴ قمری و ٢٠١۵/١٠/٠٧ میلادی    
 • ~/Uploads/SlideShow/Sld106201532120PM.jpg

  نامگذاری سال 1394

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld106201531644PM.JPG

  برگزاری اولین دوره انتخابات کانون هلال احمر

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld101201550009PM.JPG

  دیدار با خانواده معظم شهدا

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld93201510631PM.JPG

  بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای از مرکز

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld826201530007PM.JPG

  آموزشکده آستانه به عنوان مرکز نمونه شهرستان برگزیده شد

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld83201530415PM.jpg

  بازدید از مرکز فنی شهید خوش سیرت

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld83201522457PM.JPG

  برگزاری جلسه کارآفرینی

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld615201514428PM.jpg

  کسب مقام اول در مسابقات کاراته

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld632015112754AM.JPG

  برپایی ایستگاه صلواتی

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld632015105348AM.jpg

  کسب مقام سوم در مسابقات تنیس روی میز

تقویــم آمـــوزشی

انتخاب واحد : ١٣٩۴/٠۶/١٠ - ١٣٩۴/٠۶/٠٨
شروع و پایان کلاسها : ١٣٩۴/١٠/٠٩ - ١٣٩۴/٠۶/٢٨
حذف و اضافه : ١٣٩۴/٠٧/١١ - ١٣٩۴/٠٧/٠٨
حذف اضطراری : ١٣٩۴/٠٩/١٩ - ١٣٩۴/٠٧/١١
امتحانات پایان ترم : ١٣٩۴/١٠/٢۴ - ١٣٩۴/١٠/١٢