ساعت ٠١:٢٢    چهارشنبه ١١ آذر١٣٩۴ - ١۴٣٧/٠٢/٢٠ قمری و ٢٠١۵/١٢/٠٢ میلادی    
 • ~/Uploads/SlideShow/Sld11112015103639AM.jpg

  نامگذاری سال 1394

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld11112015103318AM.JPG

  جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورد

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld117201514452PM.JPG

  حضور گسترده در راهپیمایی 13 آبان

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld1013201534657PM.jpg

  استقبال از ماه محرم

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld106201531644PM.JPG

  برگزاری اولین دوره انتخابات کانون هلال احمر

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld101201550009PM.JPG

  دیدار با خانواده معظم شهدا

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld93201510631PM.JPG

  بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای از مرکز

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld826201530007PM.JPG

  آموزشکده آستانه به عنوان مرکز نمونه شهرستان برگزیده شد

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld83201530415PM.jpg

  بازدید از مرکز فنی شهید خوش سیرت

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld83201522457PM.JPG

  برگزاری جلسه کارآفرینی

تقویــم آمـــوزشی

انتخاب واحد : ١٣٩۴/٠۶/١٠ - ١٣٩۴/٠۶/٠٨
شروع و پایان کلاسها : ١٣٩۴/١٠/٠٩ - ١٣٩۴/٠۶/٢٨
حذف و اضافه : ١٣٩۴/٠٧/١١ - ١٣٩۴/٠٧/٠٨
حذف اضطراری : ١٣٩۴/٠٩/١٩ - ١٣٩۴/٠٧/١١
امتحانات پایان ترم : ١٣٩۴/١٠/٢۴ - ١٣٩۴/١٠/١٢